Glosář

Vysvětlení pojmů spojených s WiFi marketingem

 

  • WiFi marketingová jednotka = Zařízení na principu routeru, které je navíc uzpůsobeno pro konfiguraci a provoz marketingové kampaně
  • Router= Aktivní síťové zařízení, které spojuje dvě sítě (například internet s místní sítí) a stará se o to, aby se data, která se mezi těmito sítěmi přenášejí dostala na místo určení.
  • Captive portal = Webová stránka, na kterou je uživatel automaticky přesměrován po spuštění internetového prohlížeče, ať už do pole pro zápis adresy zadá cokoliv
  • Landing page = samostatná webová stránka, která se uživateli zobrazí po kliknutí na pole s reklamou
  • Homepage = webová stránka, kterou má uživatel ve svém internetovém prohlížeči nastavenou jako domovskou stránku.
  • KPI – Key performance indicator jsou ukazatele hodnocení výkonnosti procesů. Při marketingové kampani je to například počet nově získaných zákazníků/ náklady do kampaně vložené.
  • Konverze – Konverzí se v internetovém a potažmo marketingovém významu myslí změna potencionálního zákazníka na zákazníka. Většinou je konverze reprezentována aktem obědnání zboží, nebo služby, může se však jednat i o přihlášení odběru newsleteru, nebo jinou akci, která má za následek přínos pro provozovatele.
  • Konverzní poměr – je procentuálně vyjádřená úspěšnost konverze.

Napsat komentář